Me even voorstellen...
 
Mijn naam is An Goegebeur (°69).
 
Als jongste in een gezin met 3 kinderen,  ben ik geboren en opgegroeid te Brugge.  Zelf ben ik mama van 4 kinderen.
Al van kindsbeen af voelde ik een grote belangstelling voor muziek, voordracht en begeleiden van kinderen.  
Ik volgde lessen notenleer, gitaar, piano, dictie en voordracht aan het conservatorium in Brugge en ging vaak oppassen.  
Gedurende de schoolvakanties was ik teambegeleider bij speelpleinwerkingen.
 
Na mijn achttiende volgde ik een opleiding als onderwijzeres.  Een job die ik tot op heden nog steeds met hart en ziel doe. 
Met meer dan een kwarteeuw ervaring in mijn rugzak voelde ik de honger om andere inzichten te verwerven.  
Gedurende mijn loopbaan merkte ik dat de druk bij kinderen erg toeneemt en meer en meer kinderen moeite hebben om de rust in zichzelf terug te vinden.  Ik zie ze vaak als pingpongballetjes heen en weer springen om te kunnen volgen.  
Kinderen met concentratieproblemen, HSP, ADHD, ADD, autisme, faalangst en dergelijke zijn geen uitzondering meer.
Zelf hou ik er niet van om kinderen in vakjes te stoppen, maar zie ik ze eerder als een signaal dat we de essentie wat zoek zijn.  
Zij maken er ons via hun zijn, op attent dat ze niet willen meedraaien in die mallemolen. Dat maakt hen echter heel erg kwetsbaar en soms wankel.  Vanuit die ervaringen ben ik op zoek gegaan naar middelen om die kinderen te kunnen ondersteunen.
 
Ik ben beginnen lezen en opnieuw studeren.  Ik volgde een cursus kindercoach, healing en muziekbegeleider.  
Deze laatste  geeft me de mogelijkheid om via muziek en expressie,  kinderen op een creatieve, muzikale manier te ondersteunen. 
Thema's als: muziek met baby's, peuters en kleuters, stemwerk, sherborne, yoga, slagwerk met groepen, enz. kwamen aan bod. 
Gesterkt met al deze bagage startte ik naFas om in de eerste plaats kinderen op 'adem' te laten komen, te begeleiden en hen tools te verstrekken om ze zo weerbaarder te maken in onze maatschappij.
 
Tijdens mijn zoektocht kwam ik ook in aanraking met de wondere, rustgevende klanken van klankschalen.
Dat was reden genoeg voor mij, om me ook daar in te verdiepen en intussen ook andere klanken en instrumenten te leren kennen.
Momenteel groeit mijn verzameling instrumenten nog en leerde ik om een klankschalenmassage of/en klankbad te geven.
Klankreizen waarbij je kunt wegdromen op de rustgevende tonen van de klankschalen, ocean drum, mondharp, kalimba, ...
geef ik dan ook vanuit mijn hart en dit niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
 
Momenteel geef in de vakanties ook muziekkampjes voor kleuters en lagere schoolkinderen bij de VZW TAMBOERI.
Op hun website vind je alle info met betrekking tot die kampjes.